A A A

Lustra hotelowe

Lustro stanowi jeden z najstarszych wynalazków człowieka - ich pierwowzory wykonywano już w epoce paleolitu. Przez wieki zmieniało swoją formę, przybierając postać …