A A A

Podane na stronie ceny oraz terminy realizacji należy traktować orientacyjnie i każdorazowo weryfikować w dziale sprzedaży z uwagi na niestabilną sytuację cenową na rynku komponentów do produkcji mebli.

BL-DC-MELAMINA OKRĄGŁY 36 mm blat

Blaty melaminowane są najbardziej popularne z racji swej niskiej ceny, są łatwe do utrzymania w czystości oraz przeznaczone do użytku w...

czytaj więcej

Minimum zamówieniowe: 5 szt.

Gwarancja: roczna

Dostawa: 4-5 tygodni

Produkt na zamówienie według specyfikacji konsumenta


Zadaj pytanie

Ocena produktu: 5 na 5 (opinie: 1)   dodaj opinię

Powiadom znajomego

  Dodaj do porównywarki

  Pobierz PDF

UWAGA! Ze względu na specyfikę monitora istnieje możliwość, że prezentowane poniżej kolory mogą różnić się od rzeczywistości.

Dekor jednokolorowy
biel alpejska 8685 SM
mw1
biały korpusowy 0110 SM
mw1
szary - cool grey 0191 SU
mw1
szary - manhatan grey 0540 PE
mw1
antracyt 0164 PE
mw1
czarny 0190 PE
mw1
żółty (sunshine) 0134 BS
mw1
pomarańcz 0132 BS
mw1
kaszmir 5981 BS
mw1
muszla 5982 BS
mw1
ciemny brąz 0182 BS
mw1
czerwony oxid 9551 BS
mw1
Dekor drewnopodobny
sosna bielona D3168MX
mw1
wenge luizjana 9763 BS
mw1
dąb craft złoty K003 PW
mw1
olcha 1912 BS
mw1
dąb sonoma jasny 3025 SN
mw1
dąb truflowy 5194 SN
mw1
dąb urban oyster K005 PW
mw1
dąb urban bursztynowy K006 PW
mw1
orzech 0729 PR
mw1
dąb ferrara 8921 PR
mw1
dąb lissa 8925 BS
mw1
orzech tiepolo 8953 SU
mw1
orzech guarnieri 9455 PR
mw1
orzech lyon 9614 BS
mw1
wiąz szlachetny 5500 SU
mw1
dąb nagano 8431 SN
mw1
zebrano nuanse 8656 SN
mw1
zebrano sahara 8657 SN
mw1
coco bolo 8995 SN
mw1
dąb craft biały K001 PW
mw1
dąb craft szary K002 PW
mw1
dąb craft tobacco K004 PW
mw1
dąb urban kawowy K007 PW
mw1
orzech select ciemny K009 PW
mw1
vintage marine wood K015 PW
mw1
carbon marine wood K016 PW
mw1
dąb piaskowany K076 PW
mw1
wiśnia riverside jasna K077 PW
mw1
wiśnia riverside ciemna K078 PW
mw1
dąb brązowy K090 PW
mw1
dąb skalny oregon 5529 SN
mw1
arusha wenge 7648 SN
mw1
fineline creme 8547 SN
mw1
fineline mocca 8548 SN
mw1
dąb clubhouse szary K079 PW
mw1
dąb coastland biały K080 PW
mw1
dąb coastland szampański K081 PW
mw1
drewno nordycki białe K088 PW
mw1
drewno nordycki szare K089 PW
mw1
dąb sławonia 5501 SN
mw1
stone oak 5527 SN
mw1
blackwood jęczmienny K021 SN
mw1
blackwood satynowy K022 SN
mw1
dąb burbon K082 PW
mw1
ciemny artwood K084 SN
mw1
orzech rockford jasny K085 PW
mw1
orzech rockford naturalny K086 PW
mw1
orzech rockford ciemny K087 PW
mw1
dąb surowy K105 PW
mw1
dąb elegance K107 PW
mw1
Dekor kamienny / metalowy
jasny atelier 4298 SU
mw1
ciemny atelier 4299 SU
mw1
peltro K108 SU
mw1
Materiał wykonania dwustronnie melaminowane

Sklep Internetowy zobowiązuje się dostarczać produkty w stanie wolnym od wad. Przedstawione w Sklepie Internetowym próbki wybarwień mogą nieznacznie różnić się od oryginału. Różnice kolorystyczne między próbką a wyrobem gotowym mogą m.in wynikać ze złej kalibracji monitora i nie mogą stanowić podstaw do reklamacji. Drobne odstępstwa w odcieniach stelaży, siedzisk (skaju, tkaniny), blatów, poszczególnych elementów stołów, elementów drewnianych, wyplotów zamówionych produktów są dopuszczalne i Sklep Internetowy nie ponosi za nie odpowiedzialności. Wymiary prezentowanych mebli podane są z następującą tolerancją:
a) łoże, sofy, poduchy i inne bryły tapicerowane: +/- 2cm dla wszystkich wymiarów tych brył z zaznaczeniem, że jeśli zgodnie z zamówieniem meble są łączone i będzie więcej niż jedna sztuka o różnych bądź tych samych wymiarach to tolerancja ta dotyczy całej łącznej długości zestawu;
b) blaty z płyt wiórowych, klejonki lub kompaktu: +/- 5mm dla wymiarów zewnętrznych blatów.

Rękojmia

Procedura rozpatrywania reklamacji
1. W przypadku gdy rzecz sprzedana ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia) konsument może zastosować uprawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym. Konsument może skorzystać z tych uprawnień niezależnie od uprawnień przysługujących mu względem sprzedawcy a wynikających z przepisów ustawy o prawach konsumenta.
2. Strony wyłączają uprawnienia wynikające z rękojmi gdy kupującym jest przedsiębiorca. W takim przypadku przedsiębiorcy przysługują wyłącznie uprawnienia wynikające z gwarancji.
3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
4. Wada prawna ma miejsce wtedy, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy kupującemu. W przypadku sprzedaży rzeczy używanych strony ograniczają odpowiedzialność do jednego roku od dnia wydania rzeczy. Sprzedawca nie odpowiada jednak za wady, jeśli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
7. W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi konsument:
a) może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny a w przypadku gdy wada jest istotna – o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jednocześnie konsument zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę;
b) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
8. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
9. Konsument powinien niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o zaistnieniu wady, określając dokładnie powstałą wadę oraz swoje żądanie w tym zakresie. Jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
10. Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sklepu Internetowego przy ul. Śląskiej 88 w Katowicach. W przypadku gdyby koszt dostawy był wyższy niż 10 % ceny wadliwej rzeczy Klient skontaktuje się ze Sklepem w celu uzgodnienia konieczności i sposobu jej dostarczenia do siedziby Sklepu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
11. Postanowienia ust. 10 stosuje się odpowiednio do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
12. Naprawa lub wymiana rzeczy na wolną od wad nastąpi niezwłocznie, w terminie wynikającym z możliwości faktycznych oraz stopnia skomplikowania naprawy lub dostępności wymienianej rzeczy.

Gwarancja

1. Niezależnie od uprawnień Konsumenta co do rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, Kupujący jest uprawniony do korzystania z gwarancji producenta. Wszystkie zakupione towary posiadają gwarancję Sprzedawcy. Warunki eksploatacji i użytkowania mebli dostarczane są wraz z towarem.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie.
3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz wywołane innym czynnikiem zewnętrznym spowodowane przez użytkownika, a w szczególności uszkodzenia wynikłe na skutek:
a) niewłaściwego użytkowania wyrobu,
b) niezgodnego z instrukcją montażu i użytkowania,
c) naturalnego zużycia wyrobu,
d) mechanicznego uszkodzenia wyrobu,
e) samowolnych napraw,
f) przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez podmiot inny niż Sprzedawca,
g) transportu,
h) przeładunku oraz niewłaściwego składowania.
4. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 30 dni roboczych od daty przyjęcia reklamowanego produktu w punkcie sprzedaży.
5. Sprzedawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, a jeżeli jest ona niemożliwa – do nieopłatnej wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia wad fizycznych, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep Internetowy zwróci nabywcy równowartość ceny towaru (odstąpienie od umowy) lub za zgodą Kupującego zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w Sklepie towary.
6. Po wykonaniu naprawy lub wymiany produkt zostanie wydany Kupującemu w miejscu oddania produktu do naprawy.

2019-10-07 Gość

Warunki użytkowania mebli
 
nazwa
typ
rozmiar
 
 
Zasady użytkowania i konserwacji blatów
doc