A A A

Każdy projekt wyceniamy indywidualnie.  Przy większych ilościach istnieje możliwość negocjacji cen. 

Podane na stronie ceny oraz terminy realizacji należy traktować orientacyjnie i każdorazowo weryfikować w dziale sprzedaży z uwagi na niestabilną sytuację cenową na rynku komponentów do produkcji mebli.

F-P-JIL-525 Fotel

Wygodny tapicerowany fotel z charakterystycznym szerokim i miękkim siedziskiem. Oparcie i nogi są zrobione z drzewa dębowego i występują...

czytaj więcej

Producent: Pedrali   Pedrali

Designer: Enrico Franzolini

Minimum zamówieniowe: 10 szt.

Gwarancja: roczna

Dostawa: 3 - 6 tygodni

Produkt na zamówienie według specyfikacji konsumenta


Zadaj pytanie

Ocena produktu: 0 na 5 (opinie: 0)   dodaj opinię

Powiadom znajomego

  Dodaj do porównywarki

  Pobierz PDF

UWAGA! Ze względu na specyfikę monitora istnieje możliwość, że prezentowane poniżej kolory mogą różnić się od rzeczywistości.

Tkanina trudnopalna (1)
tkanina trudnopalna G01
mw1
tkanina trudnopalna G04
mw1
tkanina trudnopalna G06
mw1
tkanina trudnopalna G07
mw1
tkanina trudnopalna G08
mw1
tkanina trudnopalna G09
mw1
Tkanina trudnopalna (2)
tkanina G59
mw1
tkanina G66
mw1
tkanina G63
mw1
tkanina G67
mw1
tkanina G69
mw1
tkanina G60
mw1
tkanina G61
mw1
tkanina G62
mw1
tkanina G68
mw1
tkanina G64
mw1
tkanina G65
mw1
tkanina G71
mw1
tkanina G72
mw1
tkanina G74
mw1
tkanina G70
mw1
tkanina G75
mw1
tkanina G73
mw1
tkanina G78
mw1
Tkanina trudnopalna (3)
tkanina G100
mw1
tkanina G101
mw1
tkanina G102
mw1
Tkanina trudnopalna (4)
tkanina G120
mw1
tkanina G121
mw1
tkanina G122
mw1
Tkanina trudnopalna (5)
tkanina G130
mw1
tkanina G131
mw1
tkanina G132
mw1
tkanina G133
mw1
Wełna trudnopalna (1)
wełna G21
mw1
wełna G22
mw1
wełna G23
mw1
wełna G24
mw1
wełna G25
mw1
Wełna trudnopalna (2)
wełna G110
mw1
wełna G111
mw1
wełna G112
mw1
wełna G113
mw1
wełna G114
mw1
wełna G115
mw1
wełna G116
mw1
Skaj trudnopalny (1)
skaj trudnopalny H20
mw1
skaj trudnopalny H27
mw1
skaj trudnopalny H29
mw1
skaj trudnopalny H26
mw1
skaj trudnopalny H34
mw1
skaj trudnopalny H35
mw1
Skaj trudnopalny (2)
skaj trudnopalny H80
mw1
skaj trudnopalny H81
mw1
skaj trudnopalny H82
mw1
skaj trudnopalny H83
mw1
skaj trudnopalny H84
mw1
skaj trudnopalny H85
mw1
skaj trudnopalny H86
mw1
skaj trudnopalny H87
mw1
skaj trudnopalny H88
mw1
skaj trudnopalny H89
mw1
skaj trudnopalny H90
mw1
Tkanina trudnopalna velvet
velvet H41
mw1
velvet H40
mw1
velvet H44
mw1
velvet H45
mw1
velvet H46
mw1
velvet H51
mw1
velvet H53
mw1
velvet H52
mw1
velvet H42
mw1
velvet H47
mw1
velvet H48
mw1
velvet H43
mw1
velvet H49
mw1
velvet H50
mw1
Tkanina trudnopalna
tkanina H60
mw1
tkanina H61
mw1
tkanina H62
mw1
tkanina H63
mw1
tkanina H64
mw1
Skóra naturalna
skóra PBI
mw1
skóra PMA
mw1
skóra PNE
mw1
skóra PRO
mw1
skóra PSA
mw1
skóra PGC
mw1
skóra PGA
mw1
skóra PGR
mw1
skóra PBE
mw1
skóra PTA
mw1
skóra PTE
mw1
Skóra naturalna perforowana
skóra perforowana PGCF
mw1
skóra perforowana PGRF
mw1
skóra perforowana PMAF
mw1
skóra perforowana PTEF
mw1
Skóra licowa
PBS
mw1
PCO
mw1
PMS
mw1
PVE
mw1
Materiał wykonania drewno
Wysokość 80 cm
Głębokość 60 cm
Szerokość 57 cm
Wysokość do podłokietnika 65 cm
Wysokość do siedziska 47 cm
Waga produktu 12 kg
Możliwość sztaplowania nie
Produkt z certyfikatem CATAS

Sklep Internetowy zobowiązuje się dostarczać produkty w stanie wolnym od wad. Przedstawione w Sklepie Internetowym próbki wybarwień mogą nieznacznie różnić się od oryginału. Różnice kolorystyczne między próbką a wyrobem gotowym mogą m.in wynikać ze złej kalibracji monitora i nie mogą stanowić podstaw do reklamacji. Drobne odstępstwa w odcieniach stelaży, siedzisk (skaju, tkaniny), blatów, poszczególnych elementów stołów, elementów drewnianych, wyplotów zamówionych produktów są dopuszczalne i Sklep Internetowy nie ponosi za nie odpowiedzialności. Wymiary prezentowanych mebli podane są z następującą tolerancją:
a) łoże, sofy, poduchy i inne bryły tapicerowane: +/- 2cm dla wszystkich wymiarów tych brył z zaznaczeniem, że jeśli zgodnie z zamówieniem meble są łączone i będzie więcej niż jedna sztuka o różnych bądź tych samych wymiarach to tolerancja ta dotyczy całej łącznej długości zestawu;
b) blaty z płyt wiórowych, klejonki lub kompaktu: +/- 5mm dla wymiarów zewnętrznych blatów.

Rękojmia

Procedura rozpatrywania reklamacji
1. W przypadku gdy rzecz sprzedana ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia) konsument może zastosować uprawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym. Konsument może skorzystać z tych uprawnień niezależnie od uprawnień przysługujących mu względem sprzedawcy a wynikających z przepisów ustawy o prawach konsumenta.
2. Strony wyłączają uprawnienia wynikające z rękojmi gdy kupującym jest przedsiębiorca. W takim przypadku przedsiębiorcy przysługują wyłącznie uprawnienia wynikające z gwarancji.
3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
4. Wada prawna ma miejsce wtedy, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy kupującemu. W przypadku sprzedaży rzeczy używanych strony ograniczają odpowiedzialność do jednego roku od dnia wydania rzeczy. Sprzedawca nie odpowiada jednak za wady, jeśli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
7. W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi konsument:
a) może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny a w przypadku gdy wada jest istotna – o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jednocześnie konsument zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę;
b) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
8. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
9. Konsument powinien niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o zaistnieniu wady, określając dokładnie powstałą wadę oraz swoje żądanie w tym zakresie. Jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
10. Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sklepu Internetowego przy ul. Śląskiej 88 w Katowicach. W przypadku gdyby koszt dostawy był wyższy niż 10 % ceny wadliwej rzeczy Klient skontaktuje się ze Sklepem w celu uzgodnienia konieczności i sposobu jej dostarczenia do siedziby Sklepu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
11. Postanowienia ust. 10 stosuje się odpowiednio do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
12. Naprawa lub wymiana rzeczy na wolną od wad nastąpi niezwłocznie, w terminie wynikającym z możliwości faktycznych oraz stopnia skomplikowania naprawy lub dostępności wymienianej rzeczy.

Gwarancja

1. Niezależnie od uprawnień Konsumenta co do rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, Kupujący jest uprawniony do korzystania z gwarancji producenta. Wszystkie zakupione towary posiadają gwarancję Sprzedawcy. Warunki eksploatacji i użytkowania mebli dostarczane są wraz z towarem.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie.
3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz wywołane innym czynnikiem zewnętrznym spowodowane przez użytkownika, a w szczególności uszkodzenia wynikłe na skutek:
a) niewłaściwego użytkowania wyrobu,
b) niezgodnego z instrukcją montażu i użytkowania,
c) naturalnego zużycia wyrobu,
d) mechanicznego uszkodzenia wyrobu,
e) samowolnych napraw,
f) przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez podmiot inny niż Sprzedawca,
g) transportu,
h) przeładunku oraz niewłaściwego składowania.
4. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 30 dni roboczych od daty przyjęcia reklamowanego produktu w punkcie sprzedaży.
5. Sprzedawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, a jeżeli jest ona niemożliwa – do nieopłatnej wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia wad fizycznych, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep Internetowy zwróci nabywcy równowartość ceny towaru (odstąpienie od umowy) lub za zgodą Kupującego zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w Sklepie towary.
6. Po wykonaniu naprawy lub wymiany produkt zostanie wydany Kupującemu w miejscu oddania produktu do naprawy.

Pedrali - pliki 3D
 
nazwa
typ
rozmiar
 
 
JIL 525
dwg
579 kB
Pedrali - dane techniczne
 
nazwa
typ
rozmiar
 
 
JIL 525
pdf
2 MB