A A A

Hoker drewniany z tapicerowanym siedziskiem 22 HS-62 cm - DM

Drewniany hoker z tapicerowanym siedziskiem i gładkim oparciem.

czytaj więcej

Gwarancja: roczna

Dostawa: 3 - 4 tygodnie

Produkt na zamówienie według specyfikacji konsumenta


Zadaj pytanie

Ocena produktu: 0 na 5 (opinie: 0)   dodaj opinię

Powiadom znajomego

  Dodaj do porównywarki

  Pobierz PDF

UWAGA! Ze względu na specyfikę monitora istnieje możliwość, że prezentowane poniżej kolory mogą różnić się od rzeczywistości.

Skaj MG (D)
MG 0
mw1
MG 1
mw1
MG 2
mw1
MG 4
mw1
MG 7
mw1
MG 8
mw1
MG 9
mw1
MG 10
mw1
MG 12
mw1
MG 13
mw1
MG 14
mw1
MG 15
mw1
MG 17
mw1
MG 20
mw1
MG 45
mw1
MG 47
mw1
MG 409S
mw1
MG 410S
mw1
Skaj Dolaro (TG)
D - 2
mw1
D - 3
mw1
D - 4
mw1
D - 6
mw1
D - 7
mw1
D - 8
mw1
D - 9
mw1
D - 10
mw1
D - 11
mw1
D - 12
mw1
D - 13
mw1
D - 14
mw1
D - 16
mw1
D - 17
mw1
D - 20
mw1
D - 22
mw1
D - 23
mw1
D - 24
mw1
D - 31
mw1
D - 33
mw1
D - 40
mw1
D - 44
mw1
D - 45
mw1
D - 55
mw1
D - 56
mw1
D - 56
mw1
D - 58
mw1
D - 59
mw1
D - 66
mw1
D - 77
mw1
D - 99
mw1
D - 100
mw1
D - 110
mw1
D - 111
mw1
D - 113
mw1
D - 502
mw1
D - 511
mw1
D - 517
mw1
D - 534
mw1
D - 1128
mw1
D - 3007
mw1
D - 3039
mw1
D - 5021
mw1
D - 6005
mw1
D - 6013
mw1
D - 7014
mw1
D - 7035
mw1
D - 7057
mw1
D - 8143
mw1
Tkanina Portland
Portland - 21
mw1
Portland - 22
mw1
Portland - 24
mw1
Portland - 25
mw1
Portland - 27
mw1
Portland - 29
mw1
Portland - 31
mw1
Portland - 37
mw1
Portland - 76
mw1
Portland - 78
mw1
Portland - 79
mw1
Portland - 80
mw1
Portland - 81
mw1
Portland - 85
mw1
Portland - 90
mw1
Portland - 91
mw1
Portland - 95
mw1
Portland - 96
mw1
Portland - 97
mw1
Portland - 100
mw1
Tkanina Ibiza
Ibiza - 1
mw1
Ibiza - 2
mw1
Ibiza - 3
mw1
Ibiza - 4
mw1
Ibiza - 5
mw1
Ibiza - 6
mw1
Ibiza - 7
mw1
Ibiza - 8
mw1
Ibiza - 10
mw1
Ibiza - 11
mw1
Ibiza - 12
mw1
Ibiza - 13
mw1
Ibiza - 14
mw1
Ibiza - 15
mw1
Ibiza - 16
mw1
Ibiza - 17
mw1
Ibiza - 18
mw1
Ibiza - 19
mw1
Ibiza - 20
mw1
Ibiza - 21
mw1
Ibiza - 22
mw1
Ibiza - 25
mw1
Ibiza - 27
mw1
Ibiza - 28
mw1
Tkanina Inari
Inari - 12
mw1
Inari - 22
mw1
Inari - 23
mw1
Inari - 24
mw1
Inari - 25
mw1
Inari - 26
mw1
Inari - 27
mw1
Inari - 28
mw1
Inari - 34
mw1
Inari - 45
mw1
Inari - 52
mw1
Inari - 72
mw1
Inari - 80
mw1
Inari - 81
mw1
Inari - 87
mw1
Inari - 90
mw1
Inari - 91
mw1
Inari - 94
mw1
Inari - 95
mw1
Inari - 96
mw1
Inari - 100
mw1
Tkanina Etna
Etna - 15
mw1
Etna - 21
mw1
Etna - 22
mw1
Etna - 23
mw1
Etna - 24
mw1
Etna - 25
mw1
Etna - 27
mw1
Etna - 28
mw1
Etna - 37
mw1
Etna - 38
mw1
Etna - 48
mw1
Etna - 55
mw1
Etna - 56
mw1
Etna - 60
mw1
Etna - 65
mw1
Etna - 80
mw1
Etna - 85
mw1
Etna - 90
mw1
Etna - 91
mw1
Etna - 95
mw1
Etna - 96
mw1
Etna - 100
mw1
Materiał wykonania drewno
Wysokość 92 cm
Wysokość do siedziska 62 cm
Szerokość 41 cm
Głębokość siedziska 39 cm

Sklep Internetowy zobowiązuje się dostarczać produkty w stanie wolnym od wad. Przedstawione w Sklepie Internetowym próbki wybarwień mogą nieznacznie różnić się od oryginału. Różnice kolorystyczne między próbką a wyrobem gotowym mogą m.in wynikać ze złej kalibracji monitora i nie mogą stanowić podstaw do reklamacji. Drobne odstępstwa w odcieniach stelaży, siedzisk (skaju, tkaniny), blatów, poszczególnych elementów stołów, elementów drewnianych, wyplotów zamówionych produktów są dopuszczalne i Sklep Internetowy nie ponosi za nie odpowiedzialności. Wymiary prezentowanych mebli podane są z następującą tolerancją:
a) łoże, sofy, poduchy i inne bryły tapicerowane: +/- 2cm dla wszystkich wymiarów tych brył z zaznaczeniem, że jeśli zgodnie z zamówieniem meble są łączone i będzie więcej niż jedna sztuka o różnych bądź tych samych wymiarach to tolerancja ta dotyczy całej łącznej długości zestawu;
b) blaty z płyt wiórowych, klejonki lub kompaktu: +/- 5mm dla wymiarów zewnętrznych blatów.

Rękojmia

Procedura rozpatrywania reklamacji
1. W przypadku gdy rzecz sprzedana ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia) konsument może zastosować uprawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym. Konsument może skorzystać z tych uprawnień niezależnie od uprawnień przysługujących mu względem sprzedawcy a wynikających z przepisów ustawy o prawach konsumenta.
2. Strony wyłączają uprawnienia wynikające z rękojmi gdy kupującym jest przedsiębiorca. W takim przypadku przedsiębiorcy przysługują wyłącznie uprawnienia wynikające z gwarancji.
3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
4. Wada prawna ma miejsce wtedy, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy kupującemu. W przypadku sprzedaży rzeczy używanych strony ograniczają odpowiedzialność do jednego roku od dnia wydania rzeczy. Sprzedawca nie odpowiada jednak za wady, jeśli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
7. W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi konsument:
a) może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny a w przypadku gdy wada jest istotna – o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jednocześnie konsument zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę;
b) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
8. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
9. Konsument powinien niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o zaistnieniu wady, określając dokładnie powstałą wadę oraz swoje żądanie w tym zakresie. Jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
10. Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sklepu Internetowego przy ul. Śląskiej 88 w Katowicach. W przypadku gdyby koszt dostawy był wyższy niż 10 % ceny wadliwej rzeczy Klient skontaktuje się ze Sklepem w celu uzgodnienia konieczności i sposobu jej dostarczenia do siedziby Sklepu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
11. Postanowienia ust. 10 stosuje się odpowiednio do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
12. Naprawa lub wymiana rzeczy na wolną od wad nastąpi niezwłocznie, w terminie wynikającym z możliwości faktycznych oraz stopnia skomplikowania naprawy lub dostępności wymienianej rzeczy.

Gwarancja

1. Niezależnie od uprawnień Konsumenta co do rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, Kupujący jest uprawniony do korzystania z gwarancji producenta. Wszystkie zakupione towary posiadają gwarancję Sprzedawcy. Warunki eksploatacji i użytkowania mebli dostarczane są wraz z towarem.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie.
3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz wywołane innym czynnikiem zewnętrznym spowodowane przez użytkownika, a w szczególności uszkodzenia wynikłe na skutek:
a) niewłaściwego użytkowania wyrobu,
b) niezgodnego z instrukcją montażu i użytkowania,
c) naturalnego zużycia wyrobu,
d) mechanicznego uszkodzenia wyrobu,
e) samowolnych napraw,
f) przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez podmiot inny niż Sprzedawca,
g) transportu,
h) przeładunku oraz niewłaściwego składowania.
4. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 30 dni roboczych od daty przyjęcia reklamowanego produktu w punkcie sprzedaży.
5. Sprzedawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, a jeżeli jest ona niemożliwa – do nieopłatnej wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia wad fizycznych, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep Internetowy zwróci nabywcy równowartość ceny towaru (odstąpienie od umowy) lub za zgodą Kupującego zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w Sklepie towary.
6. Po wykonaniu naprawy lub wymiany produkt zostanie wydany Kupującemu w miejscu oddania produktu do naprawy.